Phòng có Giường Bán Đôi

Chi tiết phòng

Số lượng khách tối đa 10

Tiện nghi