Phòng 2 giường đơn.

Chi tiết phòng

Số lượng khách tối đa 10

Tiện nghi